Naša Reciklaza NS

Kompanija Naša Reciklaza NS d.o.o. osnovana je 2018. godine u Novom Sadu i poseduje Integralnu dozvolu za zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Firma je ovlašćena od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine da izda odgovarajući knjigovodstveni dokument o upravljanju otpadom, koji Vam omogućava da knjigovodstveno otpišete amortizovana sredstva. Overom Vaše specifikacije, sredstva se finansijski obezvređuju i time dokazujete da su ta sredstva otišla na zakonski određeno mesto, tj. reciklažu.

Po Zakonu o upravljanju otpadom, svaka firma je dužna da ima Ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa odgovarajućim firmama za reciklažu, u zavisnosti od toga kakav se otpad stvara u procesu rada.

U najboljoj nameri, ukazujemo Vam na činjenicu da inspektori za zaštitu životne sredine tokom kontrole traže od pravnih lica da stave na uvid odgovarajuću dokumentaciju kojom zbrinjavaju svoj opasan i neopasan otpad, a za Vas je to potpisivanje ugovora. Na taj način, obezbeđujete sebi pravno regulisano zbrinjavanje otpadnog materijala i izbegavate plaćanje zakonom propisanih kazni.

Ukoliko želite da saznate više o knjigovodstvenim propisima u vezi otpada, procesu reciklaže, kako da poslujete sa nama, ili želite da zbrinete otpad iz firme ili domaćinstva možete nas pozvati na kontakt telefone 060-143-3391 i 061-229-0991, pisati na e-mail  vitomir@nasareciklaza.com  ili nas kontaktirati preko facebook stranice.

Ukoliko potpišete ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, obezbedićete svojoj firmi pogodnosti na duži vremenski period, bez obzira da li u ovom trenutku imate otpad ili ne.