• kombi - naša reciklaža ns

Zašto je bitno reciklirati

U današnjem potrošačkom društvu, kada je životni vek gotovo svih proizvoda/predmeta jako kratak, čovek mora da vodi računa o svom otpadu. Sve češće smo svedoci ljudskog nemara i nastanka divljih deponija. Sa malo truda, to možemo zajedno sprečiti. Na Vama je da nas pozovete i prijavite da imate elektronski otpad, sve ostalo je naša briga. 

 1. Šta je reciklaža?

  Reciklaža je proces pretvaranja otpadnih materija u nove materijale i predmete.

 2. Da li je recikliranje bitno?

  Da! Recikliranje je VEOMA bitno jer otpad ima ogroman uticaj na prirodnu sredinu.

   
 3. Zašto je reciklaža bitna?

  Pored dobro poznate činjenice da recikliranjem štitimo životnu sredinu, reciklažom se takođe vrši i ušteda energije i sirovinskih resursa.

 4. Šta je opasan otpad?

  Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

 5. Šta je neopasan otpad?

  Neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada, tu spadaju drvo, staklo, papir, aluminijum, mesing, bakar, olovo…

 6. Šta je EE otpad?

  Elektronski i električni otpad (EE otpad) predstavljaja  opasnog otpada gde spadaju svi električni i elektronski uređaji poput računara, televizora, monitora, mobilnih telefona, frižidera, usisivača, šporeta… koji nisu više u upotrebi.

 7. Šta ja imam od reciklaže?

  Pored toga što ćete postati deo jedne velike i odgovorne grupe ljudi koja svakodnevno pravi značajne promene u svetu, recikliranjem određenih tipova otpada možete i zaraditi.

Poslednje novosti